От съображение за сигурност, съществуващите членове на IBA, трябва да създадат нова парола , когато влизат за първи път. Ако възникне някакъв проблем, не се колебайте да се свържете с нас: info@internationalbusinessalliance.netЗатвори

Партньорите ни спазват ли правата на човека? Как да разберем?

Ако компанията ви работи на международния пазар и има чуждестранни клиенти и доставчици, най-вероятно сте попълвали фирмени въпросници, в които се пита какви условия на труд сте осигурили на вашите служители и работници.

Не се плашете от темата за правата на човека дори да ви звучи сложно и извън вашите познания.

Предвид това, че навярно вашата компания извършва дейност на Европейския пазар, свободния пазар е наложил достатъчно високи стандарти за условия на труд, на които трябва да отговаряте, за да се развивате успешно.

Какво всъщност представляват правата на човека?

Казано по елементарен начин, правата на човека включват широк набор от правила, които определят по какъв начин трябва да се отнасяме един към друг в обществото, в което живеем.

Човешките права включват широк кръг от права, свързани с политическия живот и свободата, например право на равенство, право на свободната реч. Друга част включват правата, свързани с качеството на живот и благосъстоянието – правото да осъществяваш трудова дейност, правото на храна, правото на здравно обслужване и т.н.

Етичните принципи и социални норми на правата на човека са ясно дефинирани в Декларацията за правата на човека. Допълнително са разработени в официални документи като Конвенцията за права на децата и Международна конвенцията за ликвидиране на всички форми за расова дискриминация.

През 2011 година Съветът на Обединените нации приемат единодушно Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.

a2

Защо е необходимо да се интересуваме от правата на човека?

Времената, в които живеем се отличават с напредъка на информационните технологии. Компаниите се развиват все по-бързо и търсят най-ефективните процеси, за да намалят директните си разходи и да бъдат по-конкурентноспособни.

В резултат на тази динамика и силна конкурентноспособност, много компаниите не успяват да осигурят добри условия за труд, да отговорят на социалните изисквания и като цяло да спазват човешките права на своите служители и работници.

Производствените предприятия влияят на средата на живот на хората в близкото населено място и също трябва да бъдат отговорни за начина, по който обработват отпадните води или съхраняват отпадъците от производството.

Все по-често потребителите и партньори на една компания се интересуват дали доставчиците на тази компания спазват правата на човека. Компаниите стават отговорни с кого си партнират и за условията на труд и екологичен отпечатък, който партньорите им оставят.

Значението на корпоративната социална отговорност

С всеки изминал ден обществото и бизнесът изисква компаниите да имат ясно дефинирани принципи за социална отговорност. През изминалите десетилетия никой не се интересуваше и изискваше компаниите да носят отговорност какви са условията на труд на техните доставчици, нито пък по какъв начин бизнесът на доставчика въздейства върху качеството на живот на населението.

1aНаблюдава се световна тенденция компаниите да изискват от своите партньори да бъдат сертифицирани в различни аспекти, свързани с правата на човека и опазване на околната среда. Става ясно, че тези компании, които не успяват да приложат принципите и нормите на правата на човека, губят своята конкурентоспособност.

Сериозни последствия за репутацията на компанията и загуби във финансово изражение, могат да бъдат доведени от само един трудов инцидент при основен доставчик, който не демонстрира добри условия на труд. Това е особено валидно при луксозни и международни брандове.

Такъв е случаят с текстилната фабрика Рама Плаца в Бангладеш. През април 2013г. сградата на фабриката се срутва, при което загиват повече от 1300 нископлатени работници.
Рана Плаца е доставчик за много популярни западни компании в сферата на модата, чиито брандове бяха почернени и обвинени за случилото се.
В резултат на този нещастен инцидент, масови инспекции за условия на труда и безопасност промениха текстилния бранш в Бангладеш, който е основен за брутния вътрешен продукт на страната с приходи от 24 млрд долара годишно.

Международни компании от всякакъв размер, които се стремят към дългосрочна устойчивост, трябва да умеят да измерват социалното и екологично влияние, което имат и да могат да анализират до каква степен допринасят за благосъстоянието на хората и средата, в която живеят.

Потребителите и инвеститорите трябва регулярно да бъдат информирани или да получават лесен достъп до информация за дейностите на компанията, свързани с опазване на околната среда и условията на труд.

Съблюдаването на закона, осигуряването на достойни условия на труд и опазването на околната среда са различни начини за зачитане на правата на човека.

Каква е разликата между правата на човека и корпоративната социална отговорност?

Основната разлика между зачитането на правата на човека и корпоративната социална отговорност е, че човешките права са установени и подкрепени от международната общност и са защитени от широк набор от правни инструменти. От друга страна, всяка компания е свободна сама да определи и реши какво означава “устойчиво” за техния бизнес и как може да бъде приложено в стратегията за развитие.

Без значение дали става въпрос за права на човека или социална отговорност, важна възможност е компанията сама да идентифицира социалното и екологично влияние, което създава и да се ангажира с хората, чийто живот е засегнат.

Добра новина е, че въпреки всичко компаниите по света намират начин да реагират на натиска на инвеститорите и потребителите и предприемат мерки, с които да отговорят на своето социално въздействие.

Днес, от висшия мениджмънт не се питат “Можем ли си позволим да спазваме правата на човека?”, а по-скоро “Можем ли да НЕ си позволим спазването на човешките права?”

Хората не трябва да забравят, че зад всяка успешна компания стоят мъже и жени. В днешно време ние говорим повече за взаимоотношения Човек към Човек вместо Бизнес към Бизнес. В резултат на глобалното приложение на правата на човека и правителствените регулации, все повече и повече компании подобряват своите оперативни процеси, за да направят денят по-хубав на служителите на техните доставчици.

Изберете вашата реакция!
Коментирайте