От съображение за сигурност, съществуващите членове на IBA, трябва да създадат нова парола , когато влизат за първи път. Ако възникне някакъв проблем, не се колебайте да се свържете с нас: info@internationalbusinessalliance.netЗатвори

IBA Интервю – 3 минути с Михаил Печев, VIA Stone Ltd

Михаил Печев ни представя Via Stone LTD – иновативен индустриален стартъп с производство на ултра тънки (2 мм дебелина) и пропускащи светлина минерални единични натурални монолитни плочки (браншът е „Stone market“) от мрамор, траоникс и оникс (без никакви смоли и свързващи вещества) и на тази основа производство на уникални полуготови и готови изделия, даващи широки и уникални решения за интериорно и екстериорно проектиране, дизайн и декорация в множество други браншове и индустрии. Изделията са базирани на творчески идеи и възгледи за „Светлина През Камък“.
Степента на развитие на проекта е “Pre-sale launch” и е на етап набиране на капитал за развитие на следващите му фази.

R4b9tTmg 

1/ Какъв знак бихте поставили пред глобализацията на бизнеса – плюс или минус? Как мотивирате избора си?

Плюс, защото глобализацията е естествен процес, в който всеки от нас, осъзнато или не – участва, т.е. „купонът“ така или иначе си се случва. Съзнаването, че правенето на бизнес е вид творческа заетост в състава на ежедневния ни живот, довежда до съзнаването на потребността от необходима степен на подготвеност за участие в този „купон“. Това инспирира творчески процеси за тези, които ги търсят (търсейки себе си), за да ги развият (развивайки себе си) и споделят (еволюирайки) в осъществяването им, за да бъдат възнаградени (във всякакви аспекти) от вече глобализираната общност.

2/ Как търсите нови пазари и партньори и помага ли ви глобалната онлайн мрежа в тези усилия?

Днес глобалният пазар е конгломерат от локални пазари с динамика в условия на дигитализирана комуникация и дифузия на интереси при силна конкуренция с огромна достъпна база данни, проявяващ се чрез глобалната онлайн мрежа. Предвид пазарните специфики, информираното решение и адекватно структурирани действия са тези, които формират избора на подходящ/и партньор/и от съответния локален пазар чрез глобалната мрежа, като се изискват способности за ясно дефиниране на многоаспектни интереси по каналите В2В и/или В2С. При това, глобалната мрежа остава обективен коректив за полезно пазарно поведение, определяйки колко от желаещите са и можещи

3/ Какви са бизнес проектите, по които планирате да работите в предстоящите 3-5 години?

На работната маса е проектът „UniStones“ и ние сме концентрирани върху неговото развитие и реализация. Предвиденото разработване на Франчайзингова система представлява проект в проекта, формираща допълнителна социална полезност. Едновременно с това, в „чекмеджето“ се подготвят и набират информация още два проекта с иновативен и обществено полезен характер, основани на приложението на кристали. Постигането на целите по текущия ни проект кореспондира с времето на стартиране на следващите.

4/ Готов ли сте да влезете в ролята на „бизнес ангел“, за да помогнете на стартираща компания да набере височина? С какво може да ви спечели един стартъп?

Вече няколко пъти съм бил в тази роля, макар и по начин, различен от класическия – в този смисъл и при определени условия, бих бил и в перспектива. Знаем, че финансовият резултат (печалба или загуба) е функция на осъщественото като количество и качество на предходния етап, при изпълнението на който със сигурност има смисъл да се „композират“ и едновременно да „прозвучават“ качества като ясна визия, професионална компетентност, способност за екипност, откритост, себеотдаденост, вяра и страст в осъществяването, готовност да се понасят лишения и пр. Иначе казано – „произведението“ ви трябва да доставя наслада едновременно и на вас, и на обкръжението ви. Финансовите средства са един от необходимите инструменти за осъществяване.

FN7_zjmQ

5/ Ако сте млада компания и имате нужда от финансиране, кои са пътищата и възможностите, чрез които бихте потърсили инвестиция?

Преминавайки през естествения „ембрионален“ стадий чрез влагане на собствени средства и такива на семейство и приятели, то в следващите етапи има смисъл планирано да се използват всички достъпни пътища и възможности за постигане на инвестицията – както от публични средства, в т.ч. чрез стимулиращите бизнеса програми (в България тези програми „работят“ опорочено), така и от частни източници като венчърни фондове или компании, фамилни инвестиционни офиси, групово финансиране чрез платформите за crowdfunding, индивидуални частни инвеститори (освен бизнес ангелите) и пр. Според вида на проекта, за някои стартъпи банковото кредитиране също би било подходящо и достатъчно. При това, степента на подготвеност на стартъпа трябва да отговаря на съвременните международни критерии и добри практики в дейностите като цяло, в т.ч. и в инвестиционния процес.

6/ Как смятате да се възползвате от възможността за пряк контакт с нови партньори на пазарите, които определяте като стратегически за бизнеса си?

Без значение дали е ЕТ, ЕООД, ООД, АД и пр., компанията е жив организъм, който по същество споделя себе си на пазара. Бизнесът се случва, когато е налице взаимна заинтересованост с недвусмислен усет за наслада от процеса, в т.ч. чрез прилагането на ясни правила и алгоритми в среда на прозрачност и с ясното разбиране, че печалбата е резултат на качеството и количеството на себеотдаване в този процес.

7/ С какво може да помогне IBA.BULGARIA за да стане вашият бизнес по-видим, по-разпознаваем и по-привлекателен за нови партньори?

Въодушевен и изпълнен с упование съм от замисъла и целите на платформата. Представянето ни на платформата, вече прави бизнеса по-видим за общността ни. Ретранслирането чрез платформата на информация за събития, послания, статии, интервюта, представени проекти и всичко което е включено в отделните й рубрики, вече прави бизнеса по-разпознаваем и фокусиращ вниманието по съответни направления на интереси. Привличането на нови партньори, според мен, може да се реализира чрез излъчването на конкретни предложения за бизнес с ясна конструкция и цели. Тук е мястото да благодаря на Анета Недялкова за наскоро проведения непринуден и същностен телефонен разговор – благодаря ти, Ани!
Благодаря и на Асен Недялков, както и на целия екип на IBA.BULGARIA за предоставената възможност!

Б.р. Снимката е от събитието с българската общност в Цюрих, където IBA участва като комуникационен партньор и представи някои от своите членове и техни бизнес проекти.

Ако искате да разгледате подробно продуктите на Via Stone LTD, гледайте това видео.

IMG_1287_3

 

Изберете вашата реакция!
Коментирайте