Chris Anguelov

Information

Аз съм икономист в държавната администрация на САЩ. Също така съм преподавател на хонорар по икономика във Вашингтонския Адвентистки Университет.

Sectors of operation
Countries of operation
Contact
Phone:
Address:


United States of America

Send message to this member